Piesakies aizdevumam!

Mēneša maksājums jauniem klientiem 134 EUR
Mēneša maksājums esošiem klientiem 162.24 EUR

* Patēriņa kredīts ir pieejams no 1 līdz 12 mēnešiem ar aizdevumu summu no 50 € līdz 3 000 € un procentu likmi gadā (GPL) – no 32.59% līdz 100%. Piemērs: aizdevuma summa – 500 €, termiņš 12 mēneši, patēriņa kredīta komisijas maksa – 73,53 €, mēneša maksājums 47.80 €. Kopējā atmaksājamā summa – 573,53 € un GPL – 29,30%, ņemot vērā, ka patēriņa kredīts tiek atmaksāts laikus. Aprēķins ir ilustratīvs, balstīts uz iespējamo zemāko aizdevuma likmi, 2.4% mēnesī. Lūdzu, reģistrējieties un saņemiet personalizētu piedāvājumu. Uzzināt vairāk

Ieiet sistēmā

vai

Aizpildiet Jūsu personas datus

* Lai saņemtu informāciju par pasākumiem vai īpaši man sagatavotajiem akciju un citiem piedāvājumiem, es piekrītu, ka SIA Lafiko.lv apstrādās manus personas datus un es saņemšu informāciju:
* Šī ir brīva piekrišana, lēmums par aizdevuma piešķiršanu nebūs no tās atkarīgs. Attiekties no komerciālu paziņojumu saņemšanas var, jebkurā brīdī iesniedzot SIA “LAFIKO.LV” brīvā formā paziņojumu par atteikumu. Paziņojumu par atteikumu var iesniegt klātienē jebkurā SIA “LAFIKO.LV” pakalpojumu sniegšanas vietā, nosūtot pa pastu uz SIA “LAFIKO.LV” juridisko adresi, nosūtot uz e-pastu: info@lafiko.lv, vai izmantojot kontaktinformāciju SIA “LAFIKO.LV” interneta vietnē: www.lafiko.lv.
Esmu patiesā labuma guvējs. *Par patieso labuma guvēju uzskatāma fiziskā persona, kuras labā vai interesēs tiek pieprasīts aizdevums.
Esmu politiski nozīmīga persona. *Par politiski nozīmīgu personu uzskatāma fiziska persona: a) kas ārvalstī ieņem kādu no šādiem amatiem: valsts vadītājs, parlamenta deputāts, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs, augstākās tiesas tiesnesis, konstitucionālās tiesas tiesnesis, augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, kā arī šīs personas, ja tās attiecīgo amatu atstājušas viena gada laikā; b) kas ir a) punktā noteikto personu vecāki, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērni, viņu laulātie vai laulātajiem pielīdzināmas personas. Persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.