Cenrādis

Šis ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LAFIKO.LV”, reģistrācijas Nr. 40103284737 (turpmāk – LAFIKO.LV) pakalpojumu cenrādis.

Aizdevuma komisijas

Pakalpojums                                                                                                                                                                  

Cena 

Reģistrācijas maksa (ietver Kredītvēstures izziņas sagatavošanas un nosūtīšanas pakalpojumu)

1,99 EUR

Aizdevuma pieteikuma izvērtēšana

Bezmaksas

Komisija par Aizdevuma izsniegšanu

Saskaņā ar līgumu

Vienošanās par grozījumiem Aizdevuma līgumā vai Maksājumu grafikā

10,00 EUR

Vienošanās par Aizdevuma atmaksas datuma maiņu

5,00 EUR

 

Papildpakalpojumi

Pakalpojums                                                                                                                                                                  

Cena                       

Aizdevuma līgumu meklēšana arhīvā un kopiju izsniegšana

10,00 EUR

Komisija par kļūdaini veikta maksājuma atgriešanu uz banku Latvijā

5,00 EUR

Komisija par kļūdaini veikta maksājuma atgriešanu uz banku ārzemēs

10,00 EUR

LAFIKO.LV sagatavo pieprasīto līgumu kopijas 10 darba dienu laikā no brīža, kad komisijas maksa pilnā apmērā ieskaitīta LAFIKO.LV kontā. Distances līgumu kopijas ir pieejamas LAFIKO.LV pakalpojumu sniegšanas vietās bez maksas.

 

Izziņu izgatavošana

Pakalpojums                                                                                                                                                                  

Cena                      

Izziņa par apmaksātu Aizdevumu/ saistību neesamību

10,00 EUR

Izziņa par saistību apmēru

10,00 EUR

Nestandarta izziņa pēc klienta pieprasījuma

20,00 EUR

LAFIKO.LV sagatavo pieprasīto izziņu 10 darba dienu laikā no brīža, kad komisijas maksa pilnā apmērā ieskaitīta LAFIKO.LV kontā.

 

Aizdevumu uzraudzības izdevumi

Pakalpojums                                                                                                                                                 

Cena                     

Aizdevuma restrukturizācijas komisija

20,00 EUR

Komisija par saistību restrukturizāciju netipiskos gadījumos

30,00 EUR

Rakstiska paziņojuma par parādu sagatavošana un nosūtīšana, ja maksājums tiek kavēts 10 dienas

7,00 EUR

Citas parāda atgūšanai veiktās darbības, t.sk., atkārtotie paziņojumi, ja maksājums tiek kavēts 30 dienas

10,00 EUR

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LAFIKO.LV”, reģistrācijas Nr. 40103284737, norēķinu konti:

  1. LV22PARX0013191120001, AS “Citadele banka”
  2. LV31HABA0551027828468, AS „Swedbank”

 

LAFIKO.LV ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Cenrādī, publicējot to mājas lapā www.lafiko.lv. Jebkura Cenrāža versija, kas publicēta www.lafiko.lv, aizstāj iepriekšējās Cenrāža versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc tā publicēšanas.

 

Redakcijas datums: 06.08.2020.