Kredītvēsture

Kas ir kredītvēsture

Kredītvēsture ir Jūsu personīgo finansiālo saistību pārskats, kas veidojas ilgākā laika periodā un ietver sevī kā izpildītās, tā arī aktīvās kredītsaistības. Kredītvēsturē ietilpst arī informācija par šo saistību izpildes precizitāti. Atbildīgi izvērtējot savas spējas atmaksāt kredītu, Jūs saglabājat savu kredītvēsturi nevainojamu, kā rezultātā, plānojot lielākus pirkumus, vai neplānotu izdevumu gadījumā, Jums būs brīvi pieejams kredītu devēju piedāvātais finansējums.

Kopš 2011.gada 1.janvāra jebkuram kredīta devējam Latvijā ir likumā noteikts pienākums izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas. Maksātspējas vērtēšanas process ietver arī kredītvēstures analīzi. Tādēļ kredītu devēji plaši izmanto kredītu reģistrus un publiskas datu bāzes, kas satur informāciju par to vai personai ir aktīvas kredītsaistības un kāda ir bijusi to izpilde iepriekš.

Kopš 2019. gada 1.janvāra stājušies spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un tie paredz pienākumu kredīta devējiem ar kredītinformācijas biroju starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par patērētāju, to saistībām un saistību izpildes gaitu apjomā, lai atbilstoši likuma prasībām varētu izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu gadījumos, kad tā iesniegtā informācija nav pietiekama un dokumentāri pamatota.

Piesakoties patēriņa kredītam LAFIKO.LV mājas lapā, no klienta netiek pieprasīti nekādi dokumenti, tomēr, lai izpildītu likuma prasības, kā arī lai novērstu savus zaudējuma riskus, pirms sadarboties ar konkrētu klientu, LAFIKO.LV vispirms pārliecināsies, kāda ir potenciālā klienta kredītvēsture. Visi nepieciešamie dati tiek pārbaudīti attālināti, izmantojot kredītinformācijas biroju apkopotu informāciju un tiešsaistes datu bāzes.

Kā iespējams pārbaudīt savu kredītvēsturi

Šobrīd apjomīgākais un vienīgais oficiālais ir Latvijas Bankas pārziņā esošais kredītu reģistrs. Ir trīs veidi, kā Jūs varat iegūt informāciju par savu kredītvēsturi. To varat uzzināt Latvijas Bankas mājas lapā, tomēr šajā gadījumā Jums būs nepieciešama eID karte un karšu lasītājs, kuru pieslēdz datoram. Tāpat jums ir iespēja sagatavot rakstisku pieteikumu un saņemt šo informāciju klātienē, Latvijas Bankā. Visbeidzot, iesniegumu varat sūtīt arī pa pastu vai e-pastu, apstiprinot ar elektronisko parakstu un apmaksājot pasta izdevumus par izziņas saņemšanu. Tāpat Jums ir tiesības divas reizes gadā bez maksas pieprasīt no privāto kredītvēstures reģistru turētājiem izziņu pa savām kredītsaistībām.

Kredītvēstures izziņa no LAFIKO.LV

Sadarbībā ar AS “Kredītinformācijas birojs” šajā LAFIKO.LV mājas lapā ir iestrādāts unikāls rīks, kas nodrošina kredīta pieteikumā iekļauto datu automātisku nosūtīšanu kredītinformācijas birojam, klienta kredītvēstures apkopošanu un tās tūlītēju nodošanu LAFIKO.LV rīcībā.

Piesakoties LAFIKO.LV patēriņa kredītam, proti aizpildot kredīta pieteikumu un samaksājot Mājas lapā un Cenrādi noradīto reģistrācijas maksu, Jūs saņemsiet uz pieteikumā norādīto e-pastu Kredītvēstures izziņu, kurā tiks ietverta šādā kredītinformāciju biroju datu bāzēs par Jums pieejamā informācija:

  • Pamatinformācija, tostarp personas dati, un informāciju par to, vai dati par Jums ir atrodami kredītinformāciju biroju datu bāzēs (KIB un CREFO), kā arī VID datu bāzē;

  • Kredītreitings un kredītmaksājumu attiecība pret neto ienākumiem, t.sk., informācija par to, ar kādu riska pakāpi Jūs tiekat atspoguļots visiem kredītu devējiem un citām iestādēm, Jūsu neto ikmēneša ieņēmumi, šī brīža aktīvo kredītsaistību ikmēneša maksājums, un Jums maksimāli pieejamais ikmēneša maksājums;

  • Aktīvie līgumi, saskaņā ar kredītinformāciju biroju dalībnieku sniegtajām ziņām;

  • Slēgtie līgumi, t.i., vēsturiska informācija par Jūsu kredītsaistībām;

  • Informācija par kredīta ņēmēja ienākumiem, kas ir VID rīcībā;

  • Kavētie rēķini un nodokļu parādi, saskaņā ar kredītinformāciju biroju dalībnieku sniegtajām ziņām informācija par aktuāliem vai vēsturiskiem kavētiem maksājumiem nefinanšu (telekomunikācijas, komunālo pakalpojumu, parādu piedziņas u.c.) uzņēmumiem.

Mēs LAFIKO.LV esam pārliecināti, ka šāda informācija ir ļoti vērtīga katram indivīdam, kas plāno personīgo finanšu budžetu. Tādēļ mēs nolēmuši ikreiz, kad mūsu klients piesakās aizdevumam, nodrošināt viņam iespēju saņemt aktuālu Kredītvēstures izziņu.

Tāpat mēs esam pārliecināti, ka Kredītvēstures izziņa būs lietderīga neatkarīgi no lēmuma par aizdevuma piešķiršanu vai atteikuma, jo Kredītvēstures izziņā iekļautā informācija ļauj cilvēkam pašam izvērtēt savas iespējas aizņemties. Proti, zinot savu kredītreitingu un kredītriska pakāpi, ikviens var izvērtēt, vai viņam ir iespēja aizņemties tuvākajā nākotnē, ja tas būs nepieciešams. Vai ir iespējams pārbaudīt savu kredītvēsturi pirms izlemjat saņemt kredītu?

Mēs nodrošinām iespēju saņemt Kredītvēstures izziņu, nenoslēdzot kredīta līgumu

Jums ir iespēja aizpildīt kredīta pieteikumu (tas ir nepieciešams jebkurā gadījumā, jo to prasa likums), un pieteikumā atzīmēt, ka Jūs vēlaties saņemt tikai kredītvēstures vērtējumu (sk. piemēru zemāk):

Šādā gadījumā Jūsu pieteikums izies šajā Mājas lapas sadaļā aprakstīto kredītvēstures pārbaudi, un LAFIKO.LV, nenoslēdzot ar Jums kredīta līgumu, uz Jūsu noradīto e-pasta adresi nosūtīs Jums aktuālu Kredītvēstures izziņu PDF faila formātā. Izmantojot šādu LAFIKO.LV piedāvājumu, Jums būs iespēja rīkoties apdomīgi, un pašrocīgi izvērtēt savas finanšu iespējas!

Pieteikties